Kegiatan Ektrakurikuler


KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Tenis Meja
V
5
Sepak Bola
V
6
Sepak Takraw
V
7
Bulu tangkis
V
8
Seni Rupa/ Lukis i
V
9
Bulu Tangkis
V
10
Seni Tari
V
11
English Club
V
12 Seni Karawitan V
13 Budaya dan Bahasa Jepang V
14 Baca Tulis Al Quran V
15 Menjahit (Quilt Community) V

Tidak ada komentar:

Posting Komentar